NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật:

TT Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật Số lượng Số năm công tác
1-2 2-7 >7
I Trên Đại học 1      
1 Thạc sỹ Thuỷ lợi 1 1
II Đại học 94
1 Kỹ sư Giao thông 4 2 2
2 Kiến trúc sư 5 2 3
3 Kỹ sư Xây dựng dân dụng 18 4 6 8
4 Kỹ sư điện 6 2 4
5 Kỹ sư thuỷ lợi 2 1 1
6 Kỹ sư an toàn lao động 6 2 4
7 Kỹ sư Cơ khí 6 1 2 3
8 Kỹ sư mỏ địa chất 2 1 2
9 Kỹ sư kinh tế xây dựng 15 4 5 6
10 Cử nhân tài chính kế toán 15 2 5 8
11 Cử nhân Kinh tế 5 1 3 2
12 Cử nhân luật 1 1
13 Cử nhân Khoa học quản lý 4 2 2
14 Cử nhân công đoàn 3 1 2
15 Cử nhân ngoại ngữ 2 1 1
III Cao đẳng + trung cấp 27
1 Cao đẳng + trung cấp giao thông 12 3 5 4
2 Cao đẳng + trung cấp Xây dựng 15 2 6 7

 

Công nhân kỹ thuật:

TT Công nhân Số lượng Bậc thợ
  Tổng cộng 371 <=2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7
1 Nghề Nề 45 4 33 4 1 2 1
2 Nghề Điện 10 3 1 2 2 1 1
3 Nghề Nước 9 2 2 1 2 1 1
4 Nghề Hàn 27 2 21 1 1 2
5 Nghề Bê tông 32 5 7 8 5 4 3
6 Nghề Sắt 35 5 24 2 2 1 1
7 Cơ khí tại xưởng 15 2 9 2 1 1
8 Lái máy thi công 16 3 3 2 5 2 1
9 Sửa chữa 14 2 5 3 2 1 1
11 Lái xe tải, xe ben 18 7 12 3 3 5 3
12 LĐPT 150 15 23 12 48 22 30

Với phương châm mong muốn mang lại cho các đối tác, khách hàng sự “an lạc-hạnh phúc” nên những công trình của công ty luôn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. Chính vì lẽ đó, thương hiệu công ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Dựng Vạn Phúc holding  đã được khẳng định trong thị trường cạnh tranh của ngành xây dựng.