• THI CÔNG XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH

    Thi công các công trình: Dân dụng, hệ thống thoát nước, cấp nước, cầu đường giao thông San lấp mặt bằng, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thi công nhà xưởng…Tư vấn, giám sát , khảo sát, lập thủ tục đấu

    Xem thêm
  • ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

    Thi công các công trình: Dân dụng, hệ thống thoát nước, cấp nước, cầu đường giao thông San lấp mặt bằng, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thi công nhà xưởng...Tư vấn, giám sát , khảo sát, lập thủ tục đấu

    Xem thêm